تعداد مطالب : 254
تعداد نظرات : 212
زمان آخرین مطلب : 2999روز قبل

سلامی به همه بچه های تبیان

من یکی دو ماهی بود اینجا سر نزده بودم

خیلی سرم شلوغه

ولی از همتون التماس دعا دارم

تا خدا ، با خدا ، یا خدا

چهارشنبه 1/8/1387 - 19:14

دوباره سلام

یکی از بزرگان که نمی دونم کی بوده فرموده اند :

با زبانی از خدا طلب مغفرت و بخشش کنید و به درگاه خدا متوسل شوید که با آن گناه نکرده باشید.

پس بیایید همه با هم با ورود به این ماه مبارک برای همه دوستان و عزیزان تبیانی و همه مردم ایران در لحظه افطار دعا کنیم.

منتظر دعای خیر شما دوستان در لحظه افطار هستم

تا خدا ، با خدا ، یا خدا

سه شنبه 12/6/1387 - 10:22

سلام به همه تبیانی ها

باز هم رمضان ماه میهمانی خدا آمد و من باز جمله همیشگی ام را تکرار می کنم و در این ماه خیر و برکت از ذات حق تعالی کمک می خواهم.

پس بیایید همه با هم زمزمه کنیم :

تا خدا

            با خدا

                        یا خدا

سه شنبه 12/6/1387 - 10:12

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هرآنچه را که خدا را از تو می گیرد

                                                               دکتر علی شریعتی

سه شنبه 12/6/1387 - 10:5

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند.

                                                      جورج سانتایانا

سه شنبه 12/6/1387 - 10:3

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.

                                          کارت بروکس

سه شنبه 12/6/1387 - 10:3

برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر مکن زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می دارد.

سه شنبه 12/6/1387 - 10:2

وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد هرچه مشکل بزرگتر باشد، هدیه هم بزرگتر است.

سه شنبه 12/6/1387 - 10:1
شیطان گفت پنج نفرند که هیچ راهی به آنها ندارم اما دیگر مردم در مشت من هستند:
١- هر کس با نیت درست به خدا پناه ببرد و در همه کارهایش بر او توکل کند.
٢- کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید.
٣- کسی که برای برادر مومنش آن پسندد که برای خود می پسندد.
٤- کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد بی تابی نمی کند.
٥- و هر کس که به آنچه خداوند قسمتش کرده خرسند است و غم روزیش را نمی خورد.
چهارشنبه 6/6/1387 - 9:52

توبه صرفا بیان کلماتی که بیانگر پشیمانی و اظهار ندامت باشند نیست. این کلمات، مرحله ابتدایی و نمادی از حقیقت توبه هستند. روح توبه و حقیقت آن، عمل و اقدام جدی برای بازگشت به سوی خداست. اگر کسی بخواهد به طور جدی توبه کند، باید شرایط ضروری و لازم آن را مراعات کند، و الا راه به جایی نخواهد برد

چهارشنبه 6/6/1387 - 9:49