تعداد مطالب : 3
تعداد نظرات : 1
زمان آخرین مطلب : 95روز قبل

خدایا من در كلبه فقیرانه خود

                                    چیزی دارم

                                     كه تو در عرش كبریائی خود نداری

 

                                من چون توئی دارم

                                                        و تو چون خود نداری

جمعه 1/9/1398 - 10:6
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم  * که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
يکشنبه 16/3/1389 - 13:25

خدایا من در كلبه فقیرانه خود

                                    چیزی دارم

                                     كه تو در عرش كبریائی خود نداری

 

                                من چون توئی دارم

                                                        و تو چون خود نداری

يکشنبه 9/4/1387 - 19:57