تعداد مطالب : 12
تعداد نظرات : 6
زمان آخرین مطلب : 516روز قبل

حود ارضایی یکی از بدترین بیماری هایی است که امروزه خیلی از جوانان دچار آن شده ان
در مان خود ارضایی نیاز مند یک دوره زمانی بلند مدت میباشد و برای هر کس شیوه خاص خود را میطلبد
اما در این مورد اطلاعاتی که دارم در اختیارتان میگذارم..
1-حتی المکان همیشه شب ها با بدن خسته به رخت خواب بروید و خود را تا جایی که میتوانید خسته نگه دارید
2-شب ها و در هنگام صبح خیلی مراقب باشید
3- اگر در هنگام شب از خاب بلند شدید حتما و حتما جای خود را عوض کنید و برای خاب به مکان دیگری بروید
کوهنوردی خیلی در این امر موثر میباشد و اما اصولی که مد نظر بنده هست و خیلی مثرالثمر میباشد مدام از این اصول پیروی کنید و آن را در ذهن خود تکرار کنید و عمل کنید
در هنگامی که شهوت در بدن وجود دارد اختیار اعضای بدن از دست ما تا حدودی خارج میشو


کسانی که میخاهند شروع به درمان و ترک خود ارضایی بکنند میتوانند با آی دی بنده در تلگرام تماس بگیرند برای راهنمایی های بیشتر
@zitec
zitec@

يکشنبه 9/4/1398 - 13:56

گناه بخشی از وجود انسان
گناه میتواند تکه ای از روح انسان و قسمتی از وجود انسان شود و هر چند که زمان طولانی از انجام آن بگذرد به قوت خودش باقی بماند وقتی میگوییم گناه تکه ای روح انسان میشود این مطلب یک مساله ساده و سطحی و گذری نیست اینکه گناه بخشی از وجود انسان میشود یک مساله قابل بحث فلسفی است و یک بیماری است که ممکن است سالها خود را از دیده شدن مخفی نگه دارد و بنا به شرایط حال حالت سستی وضعف به خود بگیرد اما ریشه های آن همچنان در اعماق روح دمیده شده است فکر کنید که روح کاملا از بدن بیرون آمده باشد و شما قادیرید که روح را تماشا کنید وقتی گناه را بخشی از وجود وروح در نظر گرفته شود چیزی که دیده میشود آن است که در همین حال دو بخش مختلف به هم چسبیده دیده میشود دو بخش جدا نشدنی که به اجبار به هم چسبیده اند دیده میشود یعنی دو تا سر و دو تا دست دیگر وقتی در این حالت روح میخواهد این وجود دیگری که مثل خودش دارای اندام است از خودش جدا کند هر چقدر تلاش میکند که این روح مریض را از درون کالبد خودش جدا کند نمیتواند هرچقدر میکوشد که با دستهایش او را به بیرون بکشد نمیتواند درحقیقت بخش جدا نشدنی همین روح دمیده شده ایست که خودمان آن را رشدش دادیم غذایش دادیم و قوی و تنومندش کردیم این قسمت جدانشدنی برای کندنش برای ریشه کن شدنش فقط نیاز به یک قدرت الهی فقط نیاز به یک اراده آهنی است ممکن است در خود احساس کنیم که این روح غلتان درگناه که میتواند هر گناهی باشد که از بین رفته است اما یک ذهنیت باطل و اشتباه است حقیقت وقتی روشن میشود که شرایط برای آشکار شدن دوباره اش مهیا شود و خواهید دید که بعد از گذشت سالها این روح پلید خیلی آرام و نامحسوس به حیات خودش ادامه داده است اما بعد از گفتن همه این حرفها باید بپرسیم که چاره چیست چه جبهه ای میتوان در مقابل این کش مکش ها گرفت چاره فقط تهذیب نفس است تهذیب نفس به روشهایی که خودتان یا دیگران برایتان تعیین میکنند اما نباید از تهذیب نفس نخوردن و نکردن و نیاشامیدن استنباط شود بلکه تهذیب نفس یعنی نگه داشتن نفس در یک حصار و زندانی که بدون اراده شما نتواند حرکتی انجام دهد و کنترلش را طوری بدست بگیرم که از در بند کردن آن در خود احساس خرسندی کنیم...
مهدی بوستانی

سه شنبه 17/5/1396 - 0:21

دوست دارم به افقی نگاه کنم که انتهایش را نبینم افقی که جلوی چشمانم باشد و سرم را برای دیدن آن بالا نگیرم و آنچنان غرق در تماشای زیبایی بی پایانش باشم  که روحم از جسمم پرواز کند.م.خودم

يکشنبه 5/8/1387 - 14:32

عشق باغم گره خورده و هر کدام نشانی برای دیگری است هیچ کدام به تنهایی قادر به ظاهر شدن نیست و رشد هر یک در گرو رشد دیگری است اگر این دو با هم دشمن شوند اشک در میانشان جاری میشود و هر دویشان را در خود حل میکند و به آفرینش دوباره خود باز میگردند و این قصه تکرار میشود و انسان در تکرار جنون خود دیوار قلعه این آشوب میشود.م

 

خدایا تو مرا دوست میداری با همه  و زشتی ها وعیب ها و  زیبایی های روحم. و من از خود متنفرم به سبب عیب هایی که تو در آنها مرا از خود با خبر کردی و خود را دوست میدارم اگر دوستم بداری و دوست داشتن تو وقتی  به کمال می نشیند که تو مرا با همه عیب ها و صفاتم دوست بداری.م


جمعه 19/7/1387 - 18:32

 

 کثرت یاران بر عزت من نخواهد افزود و پراکندگی آنها از اطرافم مرا به وحشت نمی افکند.

 حضرت علی(ع)

هرکس مرا چیزی تعلیم دهد مرا بنده خود کرده است.

حضرت علی(ع)

نفس خود را با گرسنگی پرورش دادم.

حضرت علی (ع) 

من با سختی های دنیا در تنگا قرار نمیگیریم.

حضرت علی(ع)

اگر پرده ها برداشته شود به یقین من افزوده نخواهد شد

حضرت علی(ع)

من به راه های آسمان  نسبت به راه های زمین آگاه ترم .

حضرت علی (ع)

به‌خدا سوگند که ‌من ‌غافلگیرنمی‌شوم‌ تادرباره‌ام‌ مکروحیله ‌به ‌کاربرده‌ شود. 

حضرت علی (ع)

چهارشنبه 25/2/1387 - 21:46

و هرکس را به اندازه خودش تکلیف میکنیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها.سوره مومنون آیه 62

مجرمین به سیمایشان شناخته میشوند.یعرف المجرمون به سیماهم.سوره الرحمن آیه 41 

پنج شنبه 15/1/1387 - 11:14

اگر آنچه باید نیستی پس چه فرقی میکند کیستی.

 

سه شنبه 13/1/1387 - 12:30

انسان به گفتارش سنجیده و به رفتارش ارزیابی میشود.امیر دلها علی

جمعه 7/10/1386 - 20:45
تغییر دنیا
بر سر گور کشیکی در کلیسای وست مینیستر نوشته شده است:((کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم.بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم.در سالخوردگسی تصمیم گرفتم خوانواده ام را متحول کنم.اینک که در آستانه مرگ هستم میفهمم که اگر روز اول خودم راتغییر داده بودم شاید میتوانستم دنیا را هم تغییر دهم)) این مطلب از بکلت است که حافظ هم این گونه این مطلب را بیان میکند:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد       وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
سه شنبه 17/7/1386 - 21:11
با من حرف بزن...

کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف بزن.

مرغ دریایی آواز خواند , کودک نشنید.

سپس کودک فریاد زد: خدایا با من حرف بزن.

رعد در آسمان پیچید , اما کودک گوش نداد.

کودک نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:خدایا بگذار ببینمت.

ستاره ای درخشید ولی کودک توجه نکرد.

کودک فریاد زد: خدایا به من معجزه ای نشان بده.

و یک زندگی متولد شد , اما کودک نفهمید.

کودک با ناامیدی گریست.

خدایا بامن در ارتباط باش. بگذار بدانم اینجایی.

بنابراین خدا پاییین آمد و کودک را لمس کرد.

ولی کودک , پروانه را کنار زد و رفت.

منبع: مجله ی موفقییت
دوشنبه 16/7/1386 - 22:18