تعداد مطالب : 47
تعداد نظرات : 7
زمان آخرین مطلب : 3033روز قبل
از منو استارت به گزینهی run رفته و msconfig را نوشته واجرا کرده وبعد از نوار ابزار مربوطه (start up) تیک گزینه هایی را که لازم ندارید مانند IDM یا .... را بردارید سپس  ok وبعد سیستم را  Restart کنید.
چهارشنبه 9/4/1389 - 13:38
استرپتو کوکوس نومونیا
چهارشنبه 9/4/1389 - 13:25
ارغوان جامه عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.
چهارشنبه 9/4/1389 - 13:22
یک روز یک پدربه پسزش می گوید پسرم سعی کن روی پای خود بایستی پسر میگوید چرا پدر پاسخ می دهد چون الآن روی پای من ایستاده ای.
چهارشنبه 9/4/1389 - 12:56

به یک مرد می گن با آجر جمله بساز می گه:با آجر خونه می سازن نه جمله.

چهارشنبه 9/4/1389 - 12:44

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت بیچاره از این سوختن عشق آموخت فرق منو پروانه در اینست پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت.

شنبه 4/7/1388 - 16:39

اگه تونستی پر کلاغ ها رو سفید کنی برف رو سیاه کنی یه نفس عمیق زیر آب بکشی اون موقع من می تونم تو رو فراموش کنم.

شنبه 4/7/1388 - 16:35

عشق گلی است كه اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر كنید، هرگز قادر نخواهید بود كه آن را دوباره جمع كنید.

شنبه 4/7/1388 - 16:33

اگه روزی شاد بودی، بلند نخند كه غم بیدار نشه و اگه یه روز غمگین بودی، آرام گریه كن تا شادی ناامید نشه.

شنبه 4/7/1388 - 16:33

عشق گلی است كه اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر كنید، هرگز قادر نخواهید بود كه آن را دوباره جمع كنید.

سه شنبه 31/6/1388 - 7:53