تعداد مطالب : 3
تعداد نظرات : 0
زمان آخرین مطلب : 3069روز قبل

    رهبر دلها   
                          

                  پایگاه دفتر مقام معظم رهبری

  رهبرم

 من دینم را از تو می گیرم ، من راهی را می روم كه تو می روی و قدم  بر جای پای تو می گذارم .  من به ولایت تو افتخار می كنم چرا كه ولایت تو را ولایت امام زمان (عج ) می دانم . اگر امام بزرگوار ما وارث امامان معصوم (ع)و وارث رسول خدا (ص) بود و اگر او وارث تمامی انبیاء بود ، تو وارث همان امامی و حقا كه یك قدم از راه او جدا نرفته ای  پس تو ولی مایی و رهبر ما .در این وانفسا كه هركسی برداشتی از دین دارد و هر ناكسی تراوشات ذهنی خود و افكار واندیشه های وام گرفته از غربیها و مادی پرستان را به ساحت دین می چسباند و به نام دین به خورد توده ها می دهد ، من دینی را بر می گزینم كه تو منادی آن باشی . من ولایتت را می پذیرم تا حدود آزادی را بر اساس قانون خدا برایم معین كنی .

برخلاف نظر كوته نظران و كج اندیشان و معاندان ، من برده و بندة تو نیستم ،چرا كه تو ارباب نیستی ؛ من بندة آزاد خداوندم كه پیرو توأم و تو رهبر منی ، من گوش به فرمان توأم  و تو فرمانده  منی ، من مرید توأم  و تو مراد منی .

من تورا شبیه ترین مردمان به امامان معصوم (ع) می بینم ، در دیانت و هدایت مردم به سوی خدا ، در تدبیر و رهبری حکومت اسلامی ، در سیاست مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و قرآن ، در فهم سیاسی و اجتماعی از دین ، در شجاعت و شهامت  ودر صبر و بردباری ، در ساده زیستی و زهد معنوی ، .....  تورا بر سیره و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) می بینم .

پس چرا به ولایتت افتخار نكنم واز جان و دل به فرمان تو گردن ننهم؟ پس من راهی را میروم كه تو نشانم دهی، چرا كه به این اعتقاد قلبی رسیده ام كه راه تو ، راه امام و هدف تو هدف امام است.من تو را تنها نمی گذارم تا در روز قیامت روی زشت كوفیان را نبینم . من تو را تنها نمی گذارم تا وقتی پرسیدند امامت كیست ؟ نام زیبای تو را با افتخار بر زبان آورم. من در دنیا با تو میمانم تا روز قیامت كه هر كس به دنبال امامی سرگردان میشود ، مرا با تو محشور كنند وتو دست مرا بگیری. من تو را تنها نمیگذارم تا در روز قیامت همراه علی (ع) باشم.

و چه زیباست سخن آن شهید كه وصیت كرد: من با خدای خود پیمان بسته ام كه در همه كربلا ها و در همه عاشورا ها همراه حسین باشم.

 ما را سری است با توكه گرخلق روزگار  

دشمن شوند و سربكشند ما برآن سریم

رهبرم، مظلومیت تو ما را به یاد مظلومیت مولا علی(ع) میاندازد اگر منافقان امت قلب تو را جریحه دار كرده ودل تو را خون كرده اند ، خوارج هم قلب امیرالمؤ منین (ع) را خون كرده بودند. مگر نه این است كه آنها هم قبلا از اصحاب نزدیك پیامبر (ص) بودند و ولایت علی(ع) غربالشان كرد؟إ ومگر نه این است كه منافق صفتان انقلاب ، بازماندگان اهالی كوفه ووارثان همان خوارجند كه با ولایت تو غربال میشوند. اما مظلو میت علی(ع) از مظلومیت تو بیشتر بود چرا كه یارانش انگشت شمار بودند ولی تو بسیجی ها را داری. بسیجی هایی كه امام را تنها نگذا شتند تو را هم تنها نمیگذارند. دوستانت را دوست میداریم و دشمنانت را دشمن.

رهبرم تو تنها نیستی ، تو رهبر قبیلة عشقی ؛ آنان كه خون مسلمانی در رگهایشان جوششی دارد ، عشق به ولایت هم در دلهایشان موج میزند . تو رهبر بسیجیهایی ، تو رهبرهمة  مسلمانانی ، تو رهبر همة عاشقان عدالتی . تو رهبر محرومان و مستضعفینی . تو رهبر همة كسانی هستی كه چشم انتظار ظهور مهدی اند . شیفتگان عدالت و زهد علی (ع ) چون در دوران آن حضرت نبوده اند  با پیروی از تو ودفاع از ولایت تو وفاداری خود را به او اثبات می كنند و قلب خود را با سخنان علی گونة تو تسكین می دهند و عاشقان امام زمان (عج )گوش به فرمان تو برای اجرای فرامین آن امام موعود تمرین اطاعت می كنند و اگر چه سعادت حضور در دولت كریمة آن حضرت را نیافته اند ولی دلخوشند كه در تحت ولایت امیری صالح از یاوران او روزگار را سپری می كنند .عكس تو بر دیوار های بلند قلوب مسلمانان نقش بسته است واین عزتی خداوندی است كه به آن رهبر فرزانه عطا شده ولیكن اهل نفاق آن را نمی فهمند :

وَ لِلّهِ  الْعِزّهُ  وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَعْلَمُون  (قرآن كریم )رهبرم ! سربازان وجان بر كفان تو یكی دو تا نیستند ،  ما دهها و صدها نفر نیستیم ،  ما دهها هزار و صدها هزار نفر نیستیم ،  ما میلیونها نفریم .  ما دهها و صدها میلیون نفریم كه در ایران و در سرتاسر جهان گوش به فرمان تو هستیم ،  ما همة آزادگان جهانیم .

 

  حمیدرضا فاطمی -

وبلاگ اشعار فاطمی : fatemi84.blogfa.com 

حتماً سری بزنید ، خواندنی و دیدنی و شنیدنی است !

سه شنبه 11/2/1386 - 19:52
رهبر امین                          

رهبر من نور چشمان من است                 عشق او آیین و ایمان من است
ذوالفقار  حیدری در دست  او           طاعتش میثاق و پیمان من است
سیدی از نسل پاك فاطمه(س)      هم ز نسل شیر یزدان من است   
  
در ولایت وارث  آل نبی   (ص)         جانشینی  از   امامان   من  است   
همچو مه  تابد  به قلب  شیعیا ن       نائب  خورشید پنهان  من  است  
در هدایت  سوی حق  آرد   مر ا           این هدایت سمت قرآن من است

دوستانش دوست می دارم همی    دشمن او دشمن  جان  من  است 

آنكه   مهر  او ندارد   در  وجو د          بی گمان همكیش نادان من است
در سخن چون ابر  می بارد  به دل        در  كویر خشك  باران  من است 
در حضورش موج دریا  دیده ام         در كلامش راحت جان من است    
در نگاهش غرق دریا می شو م         واژه هایش در و مرجان من است
قلب  تارم  را  صفایی  می دهد          جامع فكر پریشان  من  است  
من مرید  آن  دل   وارسته ام               او  مراد و پیر عرفان  من است    
بوی یوسف می دهد پیراهنش          گرچه خودیعقوب كنعان من است
من چو سنگم او چو كوه بیستون        من چو مورم او سلیمان من است
من چو بلبل او  چو  باغ  پر زگل            من چوبرگ او سرو بستان من است   
نام  او  ورد  زبانم  روز   و  شب             عشق او درد است ودرمان من است
آرزوی  دیدنش   دارم  به    دل       در فراقش شهر زندان من است  
ای خوش آن روزی كه بینم رهبرم         ساعتی در خانه  مهمان  من است  
هرگز ای یاران دعایش می كنید           شب نمازش ذكر یاران  من  است
روی خوبش با دو چشمت دیده ای             چهره اش چون ماه تابان من است 
غرق  دریای  تهاجم  را  چه  غم          ناجی  كشتی  ز طوفان من است 
گر چه دشمن نقشه ها دارد بسی     حامی او  حی سبحان من است     
در  امانت  او ‹‹  امین  ››  انقلا ب           در شجاعت شیر میدان من است    
راه  او  باشد    ره  پیر خمین (ره)      رهرو راه شهیدان من است     
افتخار  ما    بود ‹‹  سید  علی ››       سرور من جان جانان من است 
چون فقیه وعالم است ودین شناس       مرجع تقلید  دوران من  است  
روز ششم  ماه  تیر از سال شصت         رهبرم جانباز  ایران  من  است 
ای  خداوندا   نگهدارش  تو   با ش             چون دعای او نگهبان من است    
شعر امروزم كه وصف رهبر است        بهترین اشعار  دیوان من است 
پیروانش نی به پاكستان و   هند          درفلسطین است و لبنان من است   
گوئیا مهدی(عج) چنین گوید كه او         بهترین اصحاب و یاران من است   
      
 
* ‹‹   امین  ›› تخلص شعری رهبر معظم انقلاب است.

الحمد لله رب العالمین  -  حمید رضا فاطمی          

 ششم تیر ماه  1380                                

وبلاگ اشعار فاطمی : fatemi84.blogfa.com 

حتماٌ سری بزنید ، خواندنی و دیدنی و شنیدنی است !
 
سه شنبه 11/2/1386 - 19:15

ای شبیه پیمبران

 

ای شبیه پیمبران مهدی (عج)              ای  امید  همه  جهان مهدی (عج)   

ای    گل   یاس     آل پیغمبر            آخرین مرد  دودمان   مهدی (عج)  

در    زمانه       بقیة   الهی              قائم و صاحب الزمان  مهدی (عج)

توکه خلقی در انتظارت هست             زچه روگشته ای نهان مهدی(عج)

در  بیابان   چو رهنمایی  تو              قافله  سالار  کاروان  مهدی (عج)

عشق روی  تو عالمی  دارد              یار و محبوب عاشقان مهدی (عج)

درکویری که آب پیدا  نیست              ای تو  سقای  تشنگان مهدی (عج)

مخزن   گنج  و راز  پنهانی               قلۀ   اوج    بیکران   مهدی (عج)

ای توخورشید پاک ونورانی              مه  زیبای   آسمان    مهدی (عج)

شب چودر آسمان نظر فکنم               رد پایت به   کهکشان مهدی (عج)

غیبتت گرچه  گشت ه طولانی             نروی از دل و  زجان مهدی (عج)

روشنی بخش  هر دل  تاری              ساکن   قلب  شیعیان   مهدی (عج)

من چه گویم زوصف آن مولا             که بود  سرور جهان  مهدی (عج)

لایق وصف تو نه من باشم                که زبان الکن است ازآن مهدی(عج)

گشته  ورد  زبان  هر  ذاکر               نام  پاکت  به  هربیان مهدی (عج)

هرزمان محفلی شود  برپا                 ذکر نامت به هرمکان مهدی (عج)

ای سوار عرب که می آیی                اول از مکه آن زمان  مهدی (عج)

لحظه انتظار نزدیک  است                آید آن روز  بی گمان  مهدی (عج)

تابه شمشیرعدل وداد آن روز              بشکنی پشت   ظالمان  مهدی (عج)

همه مستضعفان  کنی  دلشاد               بستانی   چو  دادشان  مهدی (عج)

هرچه محکم توواژگون سازی             کاخ   ظلم   ستمگران  مهدی (عج)

ای که  با  قدرت   خداوندی               بشکنی ناو  و ناوگان مهدی (عج)

سیصد وسیزده تن از خوبان               اولین   خیل   یاوران  مهدی (عج)

گرچه ب اشد  سلاح  یا رانت             نیزه و  تیر و  هم کمان مهدی (عج)

پرکنی شرق وغرب عالم را               از  عدالت  همه  جهان  مهدی (عج)

کینه در دل گرفته اند  از تو               زین سبب جمله دشمنان مهدی(عج)

هرکه باور ندارد این  معنی               باشد  از  جمله  ابلهان  مهدی (عج)

روی تودر کجا توان دیدن                 مسجد سهله ،جمکران مهدی (عج)

توبه  بطحا  و کوه رضوایی              یا  زمینی  به غیر   آن مهدی (عج)

یا مکانت جزیره  خضراست               بین   دریای   بیکران  مهدی (عج)

هرکجایی به جان سلامت باش             همه بهرت  دعا کنان  مهدی (عج)

سروجانم  فدای  آن  مه رو               به فدای توانس و جان مهدی (عج)

دست حاجت برآورم سویت                اشک شوقم به دیدگان مهدی (عج)

چه شود  گربه من  نمایانی               رخ  زیبای  مه  نشان  مهدی (عج)

از تودارم امیدی از بخشش               که چنین کردم و  چنان مهدی (عج)

من حمیدم که بس گنهکارم                گشته اینک چوشاعران مهدی(عج)

گشته ام از غمت چوبوتیمار              تو  بیا  وز غمم  رهان  مهدی (عج)

خسته از  رنج   روزگارانم               الامان الامان   امان     مهدی (عج)

دارم اندر  درون  دل  دردی              نتوانم    کنم    بیان     مهدی (عج)

تا شفایم  دهی  بگویم  شعر                نیمه شب  تا سحرگهان مهدی (عج)

 

حمیدرضا فاطمی 28/8/1385 خرم آباد - التماس دعا 

وبلاگ اشعار فاطمی : fatemi84.blogfa.com 

حتماٌ سری بزنید ، خواندنی و دیدنی و شنیدنی است !

 

سه شنبه 11/2/1386 - 19:8