تعداد مطالب : 51
تعداد نظرات : 9
زمان آخرین مطلب : 3070روز قبل

من دوست دارم با کمک شما دوستان یه لیست از نامهایی که برای دختر یا پسر در قران ذکر شده تهیه کنم. مثل طاها یا نساء

منتظر کمکهای دوستان شما هستم

دوشنبه 23/6/1388 - 0:36

دلهای بزرگ و احساسات بلند عشقهای زیبا و پرشکوه را می آفرینند

شریعتی

سه شنبه 17/2/1387 - 18:42

انسان هم میتونه دایره باشه و هم یه خط راست

تو میخوای چی کار کنی؟؟؟؟؟

تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی؟

سه شنبه 17/2/1387 - 18:40
عشق با غرور زیباست... ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی آن وقت است که دیگر عشق نیست.
سه شنبه 17/2/1387 - 18:36

اندر سر ما همت کاری دگرست

معشوقه ی خوب ما نگاری دگرست

و الله به عشق نیز قانع نشویم

ما را پس از این خزان بهاری دگرست

سه شنبه 17/2/1387 - 18:34

ای کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگیم کشیدن نقاشی روی دیوار بود. ای کاش کودک بودم تا از ته دل میخندیدم نا اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم.ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش میکردم.

يکشنبه 15/2/1387 - 10:32
 

صبوری کن درین غمها         صبوری کن بر این دنیا

اگر در قلب تنهایت هنوز یک غنچه از احساس و عشق داری      صبوری کن

اگر دریا هنوز طوفانی و سردست       درین دریا ی طوفانی     میان عقل و عشق جنگ است

صبوری کن.... فقط چندی             فقط چندی صبوری کن

امید است عاقبت روزی صبوریهای این قلبم برایم ساحلی باشد

دگر غمگین و افسردم                 اسیرم ،خسته ام، مردم

اگر صبری برایم ماند        صبوری میکنم ...باشد

اگر در این مسیر سخت برایم ماند دلی... باشد        صبوری میکنم حتما

اگر بغض سیاه اشک نفسها را نکرد سد             صبوری میکنم... باشد

اگر با صبر این خسته          تمام آرزوهایم دوباره زنده شد باشد

اگر با صبر من غمها رهایم میکند    باشد            صبوری میکنم حتما

صبوری میکنم اما           که میداند که با صبرم  چقدر کم میشود از من؟

که تا از نو دلی یابم                سفید و ساده و عاشق

 

شعر از : زهرا قرائی نیری

دوشنبه 30/7/1386 - 20:44
کاش دوستی ها مثل رابطه ی چشم و دست بود. وقتی دست زخم شد چشمت گریه کند و وقتی چشم میگرید دست اشکهایش را پاک کند.
دوشنبه 30/7/1386 - 20:30

می نوسم د. ی .د .ا .ر تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

دوشنبه 2/7/1386 - 22:52

انسان خوب مانند دریاست،به نزدیکانش مروارید می بخشد و به اطرافیانش باران

دوشنبه 2/7/1386 - 22:49