تعداد مطالب : 72
تعداد نظرات : 37
زمان آخرین مطلب : 3025روز قبل

بین ما اگه خط  راه اهن باشه ی عالمه کوه باشه ی دنیا راه باشه نمیتونه فاصله بندازه جون ما تبیان رو داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

سه شنبه 9/9/1389 - 20:43

 

 


 

          كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند !شنبه 30/8/1388 - 17:55

 

 


 


                برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست...
شنبه 30/8/1388 - 17:54

 

 


 

             آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد...
شنبه 30/8/1388 - 17:53

          همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد...

شنبه 30/8/1388 - 17:52

          


خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید،

                    سعی كنید از خودتان بهتر شوید ...
پنج شنبه 16/7/1388 - 10:52

           آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید...
پنج شنبه 16/7/1388 - 10:51


وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد،

                  باید تابوت خود را آماده كند !
پنج شنبه 16/7/1388 - 10:51

اینكه ما گمان میكنیم بعضی چیزها محال است،

 بیشتر برای آن است كه برای خود عذری آورده باشیم ...
پنج شنبه 9/7/1388 - 15:52


 


بهتر است دوباره سئوال كنی،

 تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی !!!
سه شنبه 7/7/1388 - 20:48