تعداد مطالب : 7
تعداد نظرات : 3
زمان آخرین مطلب : 3070روز قبل

عید فطر بر همه شما عاشقان واقعی مبارک باشه.

 انشا الله در نماز عید فطر از ته دل دعا کنید تا دوباره زنگار گناه دلهای روشن مارا سیاه نکرده آقامون بیاد ودستمونو بگیره..انشااللهمتی ترانا ونراک

بنفسی انت من مغیب لم یخل منا

 

جمعه 20/7/1386 - 16:34

عید فطر بر همه شما عاشقان واقعی مبارک باشه.

مارا سیاه نکرده  آقامون بیاد ودستمونو بگانشا الله در نماز عید فطر از ته دل دعا کنید تا دوباره زنگار گناه دلهای روشن یره..انشا الله...

بنفسی انت من مغیب لم یخل منا

جمعه 20/7/1386 - 15:20

مثل خورشید باش اگرخواستی برکسی نتابی نتوانی

جمعه 14/2/1386 - 22:28

زیبایی ظاهر زیبایی ظاهری است.وخوبی اندیشه زیبایی باطنی است..

امام حسن عسگری

چهارشنبه 5/2/1386 - 22:19

مهدی بیاشب مارا

سحر

کن

سه شنبه 4/2/1386 - 15:42

باهرکس مثل اوباش ولی توخودت باش

سه شنبه 4/2/1386 - 15:37

-مادرمقابل انچه می گوییم مسئولیم نه درمقابل آنچه میشنویم...

دوشنبه 3/2/1386 - 23:31