تعداد مطالب : 33
تعداد نظرات : 18
زمان آخرین مطلب : 3003روز قبل

امام علی (ع) می فرمایند : همه خوبیها در سه خصلت گرد آمده است : نگاه کردن ، خاموشی و گفتار . هر نگاهی که مایه عبرت نباشد سهو است و هر سکوتی که با اندیشیدن همراه نباشد غفلت است و هر سخنی که یاد خدا در آن نباشد هیاهوست . پس ، خوشا آن که نگاهش عبرت باشد و سکوتش اندیشه و گفتارش ذکر خدا و بر گناه خویش بگرید و مردم از گزند او در امان باشند.

و همچنین می فرمایند : سه چیز مجمع خوبیهاست : نعمت بخشی ، رعایت عهد و پیمانها و صله رحم .

خوبی تمام در کسی است که ارزش و اندازه خویش را بشناسد.

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت1157


پنج شنبه 28/4/1386 - 10:41
امام علی (ع) می فرمایند : کار خوب آسانتر از کار بد است .

شما در برابر دیدگان کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و راههای فرمانبرداری را برایتان آسان و هموار کرده است .


امام باقر (ع) فرموده اند : همانا کار خوب بر دنیا پرستان همانقدر سنگین است که در روز قیامت در ترازوی اعمالشان سنگینی می کند.

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت 1156
پنج شنبه 28/4/1386 - 10:32

احساس را نباید دست کم گرفت ، احساس ، شهود ومعرفت قلبی است حال آنکه ادراک ، معرفت عقلی است .احساس، معرفت حضوری بی واسطه است اما ادراک ، معرفت با واسطه است و تا به قلب نرسد نمی تواند در حیات انسان منشا اثر باشد

شهید آوینی

پنج شنبه 31/3/1386 - 10:43

گاهی خیال می کنم از من بریده ای

بهتر زمن برای خود برگزیده ای

از خود سوال می کنم آیا چه کرده ام

در فکر فرو می روم ا ز من چه دیده ای

فرصت نمی دهی که کمی درد دل کنم

گویا از این نمونه مکرر شنیده ای

از من عبور می کنی و دم نمی زنی

تنها دلم خوش است شاید ندیده ای

یا صاحب زمان

پنج شنبه 31/3/1386 - 10:35
پیامبر خدا (ص) می فرمایند : اگر اندازه رحمت خدا را بدانید بر آن تکیه خواهید کرد و جز اندکی عمل نخواهید کرد و اگر اندازه خشم خدا را بدانید خواهید پنداشت که هرگز نجات نمی یابید.

اگر مومن از کیفر خدا آگاه بود هیچ مومنی به بهشت امید نمی بست و اگر کافر از رحمت خدا آگاه بود هیچ کافری از بهشت نومید نمی شد.

امام صادق (ع) می فرمایند : سزاوار است که مومن از خداوند چنان بترسد که گویی بر لبه دوزخ قرار دارد و به او چنان امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است .

به خدا چنان امیدوار باش که تو را بر انجام گناهان بی پروا نکند و از خدا چنان بترس که تو را از رحمت او نومید نسازد.

امام علی (ع) فرمودند : بهترین کارها برابر بودن بیم وامید است.

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت 1137
شنبه 26/3/1386 - 14:1
امام صادق (ع) می فرمایند: مومن میان دو ترس به سر می برد : گناهی که در گذشته کرده است و نمی داند خدا با آن چه کرده است (آن را بخشیده یا نه ) و عمری که باقی مانده است و نمی داند در آن مدت چه گناهان مهلکی مرتکب خواهد شد؛ بنابر این ، مومن پیوسته ترسان است و جز ترس اصلا حش نکند.


امام علی (ع) می فرمایند : مومن، هر چند نیکو کار باشد ، شب و روز را در بیم و هراس به سر می برد ؛ زیرا او میان دو حالت به سر می برد: زمانی که گذشته است ونمی داند خدا با او چه کرده است و اجلی که نزدیک گشته و نمی داند چه خطراتی ( از گناهان ) گریبانگیرش خواهد شد.میزان الحکمه - جلد 4- قسمت 1136
چهارشنبه 23/3/1386 - 10:44

پیامبر خدا می فرمایند: بنده ، هر چند در عبادت ضعیف باشد ، با اخلاق نیک خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلتهای والایی دست می یابد.

میزان الحکمه - جلد 4- حدیث 5010

امام علی (ع) می فرمایند: خوشخویی در سه چیز است : دوری از کارهای حرام ، طلب حلال و فراهم آوردن آسایش و رفاه برای خانواده .


میزان الحکمه - جلد 4 - حدیث 5029

دوشنبه 21/3/1386 - 11:30

دین خدا که دیروز وامروز ندارد

اسلام ، چه در اعتقادات و چه در روش ، چه در نظر و چه در عمل

مبتنی بر اصولی است کاملا ً سازگار با فطرت بشر

این امری است فراتر از زمان ومکان.

شهید آوینی

دوشنبه 21/3/1386 - 1:12

الماس اگرچه از همه ی جوهر ها شفاف تر است ، سخت تر نیز هست . ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق تنها با یقین مطلق ممکن است...

و ای دل ! ... تو را نیز از این سنت لا یتغیر خلقت گریزی نیست . نپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند و لا غیر ... صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است

شهید آوینی

 

 

دوشنبه 21/3/1386 - 1:4

امام صادق (ع) :در پاسخ به پرسش از حد ومعنای حسن خلق فرمود :حسن خلق این است که نرمخو و مهربان باشی ، گفتارت پاکیزه و مودبانه باشد و با برادرت باخوشرویی برخورد کنی

پیامبر خدا می فرمایند(ص):معنای حسن خلق این است که این است که اگر دنیا به انسان رو کرد راضی و خشنود باشد و اگر رو نکرد خشمگین وناراحت نشود


میزان الحکمه - جلد 4- حدیث 5027 - 5028

شنبه 19/3/1386 - 15:7