تعداد مطالب : 115
تعداد نظرات : 66
زمان آخرین مطلب : 2823روز قبل

18- در مقابل هیچکس تسلیم نشو، چرا که معجزات روزانه اتفاق می افتد.

19- خشم خود را شدیدا کنترل کن.

20- برای یادگیری حقه های تجارت وقتت را تلف نکن در عوض خود تجارت را یادبگیر.

21- دوستان خود را با هدایای کوچک غیر منتظره غافلگیر کن.

22- از سرزنش دیگران پرهیز کن و در هر زمینه ای مسئولیت پذیر باش.

دوشنبه 26/11/1388 - 14:7

12- هیچگاه دعوا نکن ، اما چنان که در گیر شدی ابتدا تو بزن و شدید هم بزن.

13- همواره امانت را به مالک آن بازگردان .

14- همیشه ساده تر از امکانات و سرمایه ات زندگی کن (پایت را بیشتر از گلیمت دراز نکن).

15- دوستان جدید پیدا کن و دوستان قدیمی را گرامی بدار.

16- عکس های فوری زیاد بگیر.

17- هرگز شیرینی های خانگی را رد نکن .

جمعه 23/11/1388 - 16:25

8- همیشه در سلام پیشقدم باش.

9- ماشین ارزان قیمت بران ولی مالک بهترین خانه ی باش که توانایی خرید آن را داری.

10-کفش های تمییز و واکس زده بپوش.

11- هیچ نوشیدنی را بی دلیل سرنکش.

پنج شنبه 22/11/1388 - 13:34

4- هنگام احوالپرسی محکم دست بده.

5- از عبارت (متشکرم) زیاد استفاده کن.

6- کلمه ی (لطفا) را زیاد بر زبان جاری کن.

7- هنگام دوش گرفتن آواز بخوان.

چهارشنبه 21/11/1388 - 14:26

1- هر روز با سه نفر سلام و احوالپرسی کن.

2- حداقل سالی یکبار نظاره گر طلوع خورشید باش(تا عظمت خداوند را به  تماشا بنشینی).

3- روزهای تولد دوستان و نزدیکانت را بخاطر بسپار.

سه شنبه 20/11/1388 - 11:49

 

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند

 تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند

به کار خود ایمان دارند

سه شنبه 5/6/1387 - 16:24

 

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد

سه شنبه 5/6/1387 - 16:20

 

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ،

 هیچگاه خوشبخت نخواهد شد

جمعه 1/6/1387 - 9:59

 

 

 

در زندگی انسان چیزی به زیبایی دوست داشتن نمی رسد

پنج شنبه 24/5/1387 - 12:13
افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که آنجا بمانی .


پنج شنبه 24/5/1387 - 12:12