تعداد مطالب : 421
تعداد نظرات : 125
زمان آخرین مطلب : 3121روز قبل

سه چیزپشت انسان را می شکند:اول:عمل خیر خود را زیاد شمارد،دوم:گناهان خود را فراموش کند،سوم :گرفتار عجب و خودپسندی گردد.

امام محمد باقر (ع)

جمعه 27/9/1388 - 10:11

هر که به پدر و مادرش نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده باشند ، خداوند نمازش را نمی پذیرد.

امام صادق (ع)

دوشنبه 23/9/1388 - 13:40

دعا حقیقت عبادت است.

حضرت محمد (ص)

جمعه 20/9/1388 - 8:47

خداوند از بندگانش تنها دو انتظار دارد: اول اقرار به نعمتها دوم اقرار به گناهان،اولی برای آنکه نعمتها را افزایش دهد و دومی برای آنکه گناهان را بیامرزد.

امام محمد باقر (ع)

سه شنبه 17/9/1388 - 19:37

" هر کس غمی از غم های دنیا را از دل مومنی بردارد ، خدا هم غمی از غم های آخرت را از دل او بر خواهد داشت."

حضرت محمد (ص)

جمعه 13/9/1388 - 17:38

"اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نما ز،روزه، زكات، حج، ولایت."

امام محمد باقر (ع)

سه شنبه 10/9/1388 - 11:22

"خشم و تندی ، نوعی از دیوانگی است زیرا صاحب آن پشیمان می شودو اگر پشیمان نشود، دیوانگیش قطعی است."

 

امام علی (ع)

دوشنبه 9/9/1388 - 15:1

"بهترین چیزی که بنده از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند نماز است."

 

امام موسی کاظم(ع)

يکشنبه 8/9/1388 - 10:39

"در موقع کار چنان باش که گویی هرگز نخواهی مرد و در موقع ترس و بیم چنان باش که گویی فردا خواهی مرد."

حضرت محمد (ص)

شنبه 7/9/1388 - 13:39

"در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید."

(امام محمد باقر)

جمعه 6/9/1388 - 9:21