تعداد مطالب : 17
تعداد نظرات : 2
زمان آخرین مطلب : 2786روز قبل
آخرین بر گشت علی (ع ) به دنیا و كشته شدن شیطان
«قالَ رَبِّ فَانْظِرْنی اِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ . قالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ. اِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»

( - سوره ص: آیه 79 الی 81 . )

گفت: «پروردگارا! مَرا تا روزی كه انسانها برانگیخته می شوند مهلت ده». فرمود: «تو از مهلت داده شدگانی. ولی تا روز و زمان معیّن».

( - نظر مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر این آیه:

«... روز معیّن، روزیست كه خدای تبارك و تعالی اجتماع بشری را اصلاح خواهد فرمود، ریشه فساد را قطع خواهد كرد، دیگر كسی جز خدا را نخواهد پرستید. آن روز پایان مهلت ابلیس است». تفسیر المیزان: ج 12، ص 168. )


«ابلیس از خدا خواست كه او را تا روز قیامت مهلت دهد، ولی خداوند آن را ردّ كرد و فرمود:

(تا روز وقت معلوم تو از مهلت داده شده ها هستی)، چون روز وقت معلوم فرا رسد، ابلیس با تمام پیروانش كه از زمان ( - سوره حجر: آیه 36 - 38 . )

خلقت آدم تا آنروز از او پیروی كرده اند، ظاهر می شود ...»

و حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) برگردد و این آخرین برگشت آن حضرت است.

راوی گفت: مگر [علی ( علیه السلام ) ] رجعتهای بسیار خواهد كرد؟

حضرت فرمودند: بلی.

و هر امامی كه در قرنی بوده باشد نیكوكاران و بدكاران زمان او بر می گردند تا حق تعالی مؤمنان را بر كافران غالب گرداند ومؤمنان از ایشان انتقام بگیرند.

پس چون آن روز [یعنی آخرین رجعت علی ( علیه السلام ) ] برسد، حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) برگردد با اصحابش، و شیطان نیز بیاید با اصحابش، و ملاقات ایشان در كنار فرات واقع شود نزدیك به كوفه، پس كُشت و كشتاری بینشان واقع می شود كه هرگز چنین قتلی واقع نشده باشد.

امام صادق ( علیه السلام ) فرمود: گویا می بینم اصحاب حضرت امیر را كه صد قدم از پشت سر بر می گردند و پای بعضی در میان آب فرات داخل شود. پس ابری از آسمان فرود آید كه پر شده باشد از ملائكه، و رسول خدا6 در حالی كه اسلحه ای از نور در دست داشته باشد، در پیش آن ابر می آید، چون نظر شیطان بر آن حضرت بیافتد عقب نشینی كند، و اصحابش به او گویند: اكنون كه پیروز شدی به كجا می روی؟

شیطان می گوید: من می بینم آنچه شما نمی بینید، من می ترسم از پروردگار عالمیان.

پس حضرت رسول 6 به او می رسد و حربه در میان دو كتفش بزند كه او و اصحابش همه هلاك شوند.

( - سلاح، آلت جنگ از قبیل شمشیر و خنجر و سرنیزه.

بعد از آن، همه مردم خدا را به یگانگی بپرستند و هیچ چیز را باخدا شریك نگردانند.

حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) چهل و چهار هزار سال حكومت خواهد كرد... پس در آنوقت دو باغ سر سبز كه حقتعالی ( - مرحوم مجلسی در كتاب حق الیقین: ص 341 می فرماید: چهل و چهار هزار فرزند از صلب علی ( علیه السلام ) متولد شود و همه پسر، هر سال یك فرزند. )

در سوره الرحمن فرموده در دو طرف مسجد كوفه به هم رسد.

( - بحار: ج 53، ص 42، ح 12 / حق الیقین مرحوم مجلسی ؛ ص 341 . )چهارشنبه 22/4/1390 - 21:10

زيرا كه يكي را ز دو عالم طلبيدند...

دوشنبه 14/3/1386 - 23:51
 

دعاي استجابت دعا بنا بر روايت امام صادق(ع)

اللهم اني ادعوك باسمك الواحد الاعزو ادعوك اللهم باسمك الصمد و

ادعوك اللهم باسمك الكبيرالعظيم الوتر وادعوك باسمك الكبير المتعال

 الذي ثبت اركانك كلها ان تكشف عني ما اصبحت وامسيت فيه.

پنج شنبه 10/3/1386 - 0:58

يکشنبه 6/3/1386 - 1:14
سه شنبه 1/3/1386 - 14:3
 

پيامبر اعظم اسلام (كه درود خدا بر او وخاندانش باد)فرمود:

هركه از خطاي ديگران بگذرد ،خدا از گناهش مي گذرد.

سه شنبه 1/3/1386 - 14:0
 

                                                   چاره

ما شبي دست برآريم ودعايي بكنيم                   غم هجران تو را چاره زجايي بكنيم

دل بيمار شد از دست رفيقان مددي                  تا طبيبش به سر آريم ودوايي بكنيم

خشك شد بيخ طرب راه خرا بات كجاست            تا درآن آب وهوا نشو ونمايي بكنيم

آنكه بي جرم برنجيد وبه تيغم زدورفت                   بازش آريد خدارا كه صفايي بكنيم

درره نفس كزو سينه مابتكده شد                         تير آهي بگشاييم وغزايي بكنيم

مدداز خاطر رندان طلب ايدل ورنه                   كارصعب است مبادا كه خطايي بكنيم

سايه طاير كم حوصله كاري نكند                       طلب از سايه ميمون همايي بكنيم

دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه كجاست       تا به قول وغزلش سازونوايي بكنيم

  

شنبه 29/2/1386 - 18:49

  رسول خداحضرت محمد (كه درود خدا بر او وخاندانش باد)فرمود:«چهار نفرهستند كه من در قيامت شفيع آنها هستم اگر چه  گناه همه اهل زمين را نزد من بياورند،(1)ياري كننده خاندانم(2)برآورنده حاجت آنها وقتي كه بيچاره شوند(3)كسي كه با دل وزبان آنها را دوست بدارد و(4)كسي كه از آنها به دست خود دفاع كند. »

                                    بر گرفته از خصال شيخ صدوق

خدا يا به ما توفيق آن را بده . آمين                                                            

شنبه 15/2/1386 - 18:10
     

روح مطهر

سرچشمهء معارف از علم و فضل و بینش

                                      دانشوری توانا، استاد اکبری رفت

 عدل الهی » او خورشید جاودانی است

                                    تا ملک جاودانی با چهر انوری رفت

 فرمود امام امت پژمرده نوگل من

                             از دست رهبر افسوس فرزند دیگری رفت

  وحی و نبوت» او سرچشمه ی معانی است

                            از مرتضی به دوران مرآت و مظهری رفت

 با گریه گفت رهبر: او پاره ی تنم بود

                                 صد حیف کز کنارم رزمنده یاوری رفت

 حبیب الله معلمی

كتابهاي شهيد مطهريwww.aviny.com/Library/Motahari/Index.htm

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:9

   

وفاي عشق

 

در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع                                         

                                            شب نشين كوي سربازان ورندانم چو شمع

 

كوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت                               

                                                تا در آب وآتش عشقت گدازانم چو شمع

 

رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد                                       

                                                 همچنان درآتش مهر تو خندانم چو شمع

 

گر كميت اشك گلگونم نبودي گرم رو                                       

                                        كي شدي روشن به گيتي راز پنهانم چوشمع

 

در ميان آب وآتش همچنان سرگرم توست                                    

                                                     اين دل زار ونزار اشك بارانم چوشمع

 

بي جمال عالم آراي تو روزم چون شب است                           

                                             باكمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع

 

سرفرازم كن شبي از وصل خود اي نازنين                                

                                                    تا منور گردداز ديدارت ايوانم چو شمع

 

همچو صبحم يك نفس باقيست با ديدار تو                                

                                              چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چوشمع

 

در شب هجران مرا پروانه وصلي فرست                              

                                             ورنه از دردت جهاني را بسوزانم چو شمع

 

روز وشب خوابم نمي آيد به چشم غم پرست                         

                                            بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع

 

آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت                                  

                                              آتش دل كي به آب ديده بنشانم چو شمع

 

يکشنبه 9/2/1386 - 22:56