تعداد مطالب : 125
تعداد نظرات : 102
زمان آخرین مطلب : 3156روز قبل

بنده آنی که در بند آنی

. «ابوسعيد ابوالخير»

 

 


شنبه 12/3/1386 - 15:55

 

  «رسول‌اکرم(ص

 

 

 

 

  

دوستی با مردم يک نيمه عقل و خوب پرسيدن يک نيمه دانش.

جمعه 11/3/1386 - 21:4

 

   رسول‌اکرم(ص
تواضع بهنگام دولت، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

 

 

بهترين کارها سه کار است

 

 

 

  
جمعه 11/3/1386 - 20:59

 

  

 

 

 

از عارفی بزرگوار پرسیدند : آدم و ابلیس هر دو در بهشت گناه کردند... چه شد که آدم بخشوده و ابلیس ملعون شد ؟ گفت: گناه آدم از شهوت بود وگناه ابلیس از عُجب و تکبر بود... و عُجب و تکبر در نزد خداوند بخشش پذیر نبود

 

 

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:50

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

به سامان برسيم چون مزرعه ي تشنه به باران برسيم يا من برسم به يار و يا يار به من يا هردو بميريم و به پايان برسيم.

جمعه 11/3/1386 - 20:48

 

   موفقیت مثل توپ فوتبال برای آدمهاست. می دویم تا به آن برسیم و وقتی رسیدیم آن را شوت می کنیم


 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:46

 

  

 

 

سلامتی تاجی است بر سر انسانهای سالم که فقط افراد بیمار آن را می بینند

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:45

 

 

لحظات شادي خدا رو ستايش كن لحظات سختي خدا رو جستجو كن لحظات آرامش خدا رو مناجات كن لحظات دردآور به خدا اعتماد كن و در تمام لحظات خدا رو شكر كن

  

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:44

 

 

ميدونی چرا وقتی تو چشم‌هاي کسی نگاه ميکنی بيشتر دوستش داری؟ چون خودت رو توش ميبينی

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:43

 

 

 

 

  

آبي تر از آنيم که بي رنگ بميريم ازشيشه نبوديم که با سنگ بميريم تقصير کسي نيست که اينگونه غريبيم شايد که خدا خواستکه دلتنگ بميريم

جمعه 11/3/1386 - 20:41
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته