تعداد مطالب : 3
تعداد نظرات : 3
زمان آخرین مطلب : 2690روز قبل

 

من کیم ؟

تو کیی‌؟

ما کییم‌؟

 

دوشنبه 6/3/1387 - 11:48

به نام خدا

اومدم شروعی تازه باشم/اومدم بیکاره واضح باشم/ اومدم که بیایم/اما تو کجایی که دیدنت کنم.

بیکاری و درس و این جور کار زده به سرم معلوم نیست شاعریم یا محصل !

چهارشنبه 19/2/1386 - 20:33
به نام خدا
سلام ، سلامی به گرمی قلب یک آدم).
آه چرا ؟ آه ! چرا این چت تبیان درست نمی شه ، حلم گرفته شده از وقتی که این خراب شده !
ممنون میشم دوستان زودتار به کارش رسیدگی کنن و اون رو درست کنن.
سه شنبه 7/1/1386 - 15:26