تعداد مطالب : 74
تعداد نظرات : 83
زمان آخرین مطلب : 2831روز قبل

سلام

 به همه تبيانيها قديميها و اونايي كه تازگي وارد تبيان شدن . اميدوارم حال همگي خوب  باشه و نماز و روزتون هم  قبول باشه.

شنبه 7/7/1386 - 15:12
 

       سرنوشت ننوشت...... گر نوشت بد نوشت ....... اما باور كن: سرنوشت را نمي توان از سر نوشت.

يکشنبه 30/2/1386 - 19:13
هر چند مال من نشدي ولي ازت خيلي چيزها ياد گرفتم ياد گرفتم به خاطر كسي كه دوستش دارم بايد دروغ بگم ياد گرفتم هيچ وقت هيچ كس ارزش شكستن غرورمو نداره ياد گرفتم تو زندگي براي اونكه بفهمم چه قدر دوستم داره هر روز دلشو به بهانه اي بشكنم ياد گرفتم گريه هيچ كس و باور نكنم ياد گرفتم بهش هيچ وقت فرصت جبران ندم ياد گرفتم هر روز دم از عاشقي بزنم ولي خودم عاشق نباشم.
شنبه 29/2/1386 - 17:47
اين ديوانگيست ......كه از همه گلهاي رز تنها به خاطر اينكه خار يكي از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشيم.... اين ديوانگيست ....... كه همه روياهاي خود را تنها به خاطر اينكه يكي از آنها به حقيقت نپوسته است رها كني.
جمعه 28/2/1386 - 13:51
گريه كردم تا بدوني زندگي بي غم نميشه اگه دستم رو بگيري از غرورت كم نميشه سفر كردم كه از يادم بري ديدم نميشه آخه عشق يه عاشق با نديدن كم نميشه.
پنج شنبه 27/2/1386 - 13:8
 

       3 شاخه گل به تو تقديم ميكنم : 1 گل گل سلامتيه.1 گل حرف قلبمه و 1 گل 1 زنبور توش د اره كه اگه منو فراموش كردي گفتم نيشت بزنه.

چهارشنبه 26/2/1386 - 19:27
 

1.       سقوط شيرين است وقتي مقصد دل تو باشد.

سه شنبه 25/2/1386 - 19:0
سلام ........تو رو خدا ببخش.......نمي خواستم اين موقع شب بيدارت كنم...... واقعا ببخش سعي كن دركم كني.......من موبايلم گم شده زنگ بزن به گوشيم تا ببينم كجاست شرمنده ام.!
سه شنبه 25/2/1386 - 18:56
مي دوني اين چيه؟ (       )  (     )  (   ) (  )  ( ) اين دل منه كه روز به روز برات تنگتر ميشه
دوشنبه 24/2/1386 - 14:49
اگر ديدي جواني بر درختي تكيه كرده بزن تو سرش چون جوون بايد رو پاي خودش بايسته.
دوشنبه 24/2/1386 - 14:46