تعداد مطالب : 2299
تعداد نظرات : 2383
زمان آخرین مطلب : 2554روز قبل

گرمی دستات ، سوی چشات ، سرخی لبات ، آهنگ صدات ، برق نگات ، قد و بالات ، عشق و صفات ، مهر و وفات ، حال و هوات
.
.
.
.
چیه؟ انقدر به دلت صابون نزن خواستم بگم هیچکدوم جای یه دوش آب داغ رو تو این سرمای زمستون نمیگیره


سه شنبه 1/11/1392 - 18:51
خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را..!!
چهارشنبه 30/5/1392 - 18:37
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺮﺩﺍﺭ : ﻗﺪﻡ ، ﻗﻠﻢ ، ﻗﺴﻢ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺟﺴﻢ ، ﻟﺒﺎﺱ ، ﺧﯿﺎﻝ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮ : ﻋﻘﻞ ، ﻫﻤﺖ ، ﺻﺒﺮ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭﻧﮕﻬﺪﺍﺭ : ﺍﻓﺴﻮﺱ ، ﮐﯿﻨﻪ ، ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻦ : ﻗﻠﺐ ، ﺯﺑﺎﻥ ، ﭼﺸﻢ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ : ﺧﺪﺍ، ﺧﺪﺍ ، ﺧﺪﺍ ...
شنبه 14/2/1392 - 17:6
اینبار "اعتراااااااف" نمیکنـــــم،
"افتخاااااار" میکنــــم به داشتــــن فرشتــــه ای بنــــام:
                                                    **مـــــــادر**
دوشنبه 9/2/1392 - 12:26

خدایا:حکمت قدمهایی راکه برایم برمیداری آشکار کن،

تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم ودرهایی که بررویم می بندی به اصرار نگشایم

سه شنبه 3/2/1392 - 18:55

غـصـه نـخـور...

مـــن بـــاهـــاتــــم .. !!

دوشنبه 2/2/1392 - 17:39
♥عشق اندازه یک حبه قند است ...
گاهی می افتد توی فنجان دل ما
حل می شود آرام ... آرام ...
بی آنکه اصلا ما بفهمیم
و .....
روحمان سر می کشد آن را .....
عاشق می شوی به همین سادگی♥ !!
سه شنبه 27/1/1392 - 11:41


اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی

.

.

.

.

اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!

چهارشنبه 21/1/1392 - 18:48
ای صاحب الزمان..
بی تو اما عشق بی معناست،میدانی؟
دستهایم تا ابد تنهاست،میدانی؟
آسمانت را مگیر از من که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بیجاست،میدانی؟
پنج شنبه 10/12/1391 - 17:31
گاهی آدم دلش می خواد یه نفر نگرانش باشه ....

فقط همین...!!
سه شنبه 24/11/1391 - 19:25