دریافت کد شناسایی

درباره اطلس شیعه

اطلس شيعه يک اثر تأليفي ـ پژوهشي است که هدف اصلي آن ، ارائه تصويري جغرافيايي ـ تاريخي از شيعه در تاريخ اسلام از آغاز تا به امـــــــروز است . در اين نرم افزار تاريخ شيعه در قالب نقشه هاي جغرافيايي ارائه شده و حدودپيشرفت تشيع در هر مقطع تاريخي و در هر نقطه جغــــرافيايي نشان داده مي شود . در اين اثر، مواد تاريخي و توضيحي درباره سير تطور شيعه، در قالب نقشه هاي جغرافيايي و جداول تنظيم و ارائه شده است.در اطلس شيعه، تشيع به معنـــــاي وسيع آن مورد توجه بوده و اخبار اسماعيليه، زيديه و علويان نيز درج شده است . اين نرم افزار از تعريف و تاريخ شيعه در قرن اول آغاز شده و پس از آن دوره به دوره همراه با تقـــسيمبندي حوزه های جغرافيايي جهان اسلام، تاريخ شيعه را مورد بحث قرار داده است در اين نرم افزار، مرزهاي سرزمينهاي شيعي در طول تاريخ ، از زمان امامان معصوم تا دوره معاصر ، مشخص شده است . اطلاعات نرم افزار درقالب سه فهرست ترتيبي ، الفبايي و موضوعي قابل دسترسي اســت در اين فهرست نوع هر محتوا با نمادي در کنار آن مشخص شده است . ورود به هر بخش از نرم افزار ، اطلاعات از طريق يک برگه جـداگانه در اختيار کاربر قرارمي گيرد . دسترسي به اطلاعات نرم افزار بر اساس نوع رسانه که شامل : نمودار انصاب ، نقشه ، نمودار مفهومي ،اطلاعات تکميلي ، جدول ها و خط زمان مي باشن.

راهنمای فعال سازی نرم افـــــــزار

روش اول : در صورتيکه کامپيوتر شما به اينترنت متصل است ، کافي است شماره کارت را در پنجره فعالسازي (بخش فعالسازي اتوماتيک) وارد نماييد و بر روي دکمه “فعالسازي از طريق اينترنت” کليک نماييد.
روش دوم : اگر کامپيوتر شما به اينترنت متصل نيست ، مي توانيد از روش هاي زير کد فعالسازي را دريافت نماييد :
الف : ارسال پيامک به شماره 30002131 ابتدا شماره کارت ، سپس خط فاصله و سپس شماره شناسايي سيستم را به صورت انگليسي پيامک نماييد و منتظر پيامک حاوي کد فعالسازي بمانيد.
ب : با مراجعه به سايت atlasshia.tebyan.net و وارد نمودن شماره کارت و شماره شناسايي سيستم کد فعالسازي را دريافت نماييد.
در انتها با ورود کدهاي دريافتي از طريق پيامک و يا سايت در پنجره فعالسازي (بخش فعالسازي دستي) و کليک برروي دکمه “فعالسازي” نرم افزار براي شما فعال مي گردد.
multimedia@tebyan.com
تلفن 127 - 81202126 021