• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Sejarah Ilmu Tajwid
  • “Tajwid ialah mengucapkan huruf(al-Quran) dengan tertib menurut yang semestinya, sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya, serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa belebihan ataupun dibuat-buat”.
  • Kalkalah
  • Kalkalah atau qalqalah (bahasa Arab: قلقلة, qalqalat) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul.
  • Hukum mim mati
  • Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu huruf-huruf tertentu.
  • Tajwid
  • Mus'haf Al Tajwid, al-Quran dengan huruf yang diwarnai sesuai hukum tajwid.