عطیه رضایی
عطیه رضایی
درباره ی نویسنـــده

دانشجوی دكتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشكی ایران دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران فعالیت در موسسه‌ها و کلینیک‌های مشاوره و روانشناسی در سمت روانشناس بالینی تألیف و ترجمه كتاب و ارائه مقاله‌های علمی پژوهشی در سمینارها و کنگره‌های داخلی همكاری با مطبوعات در زمینه نگارش مطالب روانشناسی در حوزه خانواده، ارتباطات بین فردی و كودك و نوجوان

تعــــداد مقالات 6
تعداد نظرات مقالات1
آخرین مقالات نویسنـــــده