کمیل خجسته باقرزاده
کمیل خجسته باقرزاده
درباره ی نویسنـــده

دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی مدیرعامل تبیان

تعــــداد مقالات 10
تعداد نظرات مقالات31
آخرین مقالات نویسنـــــده