کبری کبیرمیاب
کبری کبیرمیاب
درباره ی نویسنـــده

کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباط فرهنگی کارشناس علوم ارتباطات همکاری با ماهنامه موج آخر و پژوهشگاه های تحقیقاتی کارشناس سرویس جامعه تبیان

تعــــداد مقالات 27
تعداد نظرات مقالات38
آخرین مقالات نویسنـــــده