غلام عباس خراسانی
غلام عباس خراسانی
درباره ی نویسنـــده

فوق لیسانس فلسفه تعلیم وتربیت گرایش تعلیم تربیت اسلامی / کارشناس بخش خانواده تبیان / مدرس کشوری آموزش قرآن به معلمان ابتدایی/مؤسس کانون فرهنگی بیت الثقلین در مشهد ومدیریت پانزده ساله در این کانون/ آموزش تعلیم وتربیت اسلامی در کانون بیت الثقلین/ مدرس آموزش خانواده از نگاه قرآن وعترت /مشاور خانواده/مدرس طرح چهره به چهره ( جلسات مذهبی )/ تهیۀ طرح آموزش مربی چهره به چهره/مدرس روش تدریس روش همیاری ( روش تدریس فعال )/تجربه سی ساله جلسات کودکان ونوجوانان

تعــــداد مقالات 66
تعداد نظرات مقالات831
آخرین مقالات نویسنـــــده