منابع تصویری
طرح اقتباسی
تعداد بازديد: 6702
حجم تصوير : 808 KB
سايز تصوير : 701 * 1024
بعضی از اين طرحها به نقشه های محلی و بومی مناطق مرزی ايران مربوط می باشد.