منابع تصویری
دمپایی پلاستیکی انگشتی
تعداد بازديد: 4442
حجم تصوير : 1.13 MB
سايز تصوير : 1704 * 2272
نتایج تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده است نشان می دهد، استفاده از دمپایی های ابری که یک بند در جلو دارند و این بند میان انگشت شصت پا و بقیه انگشت ها قرار می گیرد تا حدود زیادی می تواند از مشکلات مچ پا و زانو بکاهد               .