منابع تصویری
دمپایی پلاستیکی انگشتی
تعداد بازديد: 6998
حجم تصوير : 835 KB
سايز تصوير : 796 * 1080
نتایج تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده است نشان می دهد، استفاده از دمپایی های ابری که یک بند در جلو دارند و این بند میان انگشت شصت پا و بقیه انگشت ها قرار می گیرد تا حدود زیادی می تواند از مشکلات مچ پا و زانو بکاهد               .