منابع تصویری
خرگوش های باهوش
تعداد بازديد: 3814
حجم تصوير : 157 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920

: خرگوش ها را می توان در منزل در یک قفس و یا لانه نگهداری کرد. قفس خرگوش ها باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا خرگوش بتواند در آن به صورت ایستاده و خوابیده با بدنی کشیده قرار بگیرد. قفس باید دارای ظرف آب باشد و آب کافی و تازه همیشه در دستری قرار داشته باشد.