منابع تصویری
دوخرگوش سفید
تعداد بازديد: 1462
حجم تصوير : 77 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920

: خرگوش ها را می توان در منزل در یک قفس و یا لانه نگهداری کرد. قفس خرگوش ها باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا خرگوش بتواند در آن به صورت ایستاده و خوابیده با بدنی کشیده قرار بگیرد. قفس باید دارای ظرف آب باشد و آب کافی و تازه همیشه در دستری قرار داشته باشد.