منابع تصویری
نقاشي يک عنکبوت
تعداد بازديد: 4695
حجم تصوير : 123 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
بعضي از عنکبوتها نظير خانواده‌هاي ديکتينيده و آگلنيده پرده‌هاي نامنظمي مي‌تنند. در حالي که پرده‌هاي تنيده شده در بعضي خانواده‌هاي ديگر بسيار منظم است. بعضي از عنکبوتها ، نظير عنکبوتهاي گرگي اصلا تار نمي‌تنند. سالتيسيده‌ها جهنده بوده و بر روي زمين گاه روي گياهان به سر مي‌برند. اين گروه از عنکبوتها نيز تار نمي‌تنند بلکه آشيانه‌هاي خود را با ابريشم مفروش مي‌سازند. توموسيده يا عنکبوتهاي خرچنگ مانند تار نمي‌تنند.