منابع تصویری
عنکبوتي روي برگ سبز
تعداد بازديد: 837
حجم تصوير : 418 KB
سايز تصوير : 1050 * 1680
عنکبوتها از شناخته شده‌ترين عنکبوتيان بوده و داراي پراکنش جهاني مي‌باشند. عموما گوشتخوار بوده و در زيستگاههاي مختلفي چون سطح سنگها ، روي درختها و گياهان زندگي مي‌کنند. برخي از آنها شکار خود را به دام مي‌اندازند در حالي که گروهي ديگر به شکار حمله کرده و يا در کمين آن مي‌نشينند. عنکبوتها قادر به سوراخ نمودن پوست انسان نمي‌باشند اما گزش برخي از گونه ، براي انسان خطرناک است به عنوان مثل سم نوعي عنکبوت به نام بيوه سياه سم عصبي بوده و موجب ايجاد جراحات دردناک ، تشنج عضلاني ، و نهايتا از کار افتادن دستگاه تنفس و مرگ مي‌گردد.