منابع تصویری
عنکبوت زرد
تعداد بازديد: 3356
حجم تصوير : 216 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
عنکبوتهاي پرنده خوار جزو بزرگترين بندپايان جهان هستند،و داراي عرض بدن به طول (11اينچ)28 سانتيمتر مي باشند، پرندگان فقط بخش کوچکي از غذاي از روزانه آنها را تشکيل مي دهند بند پايان والدين محافظت کننده خوبي هستند. عنکبوتها از بچه هاي خود مراقبت کرده و براي اينکار نگهباني مي دهند و عقربهاي ماده بچه هاي خود را روي دوششان حمل مي کنند. فقط گونه هاي محدودي از عقربها مي توانند به انسان صدمه بزنند. عقربهاي کوچک که درافريقا يافت ميشوند جزو سمي ترين عقربها مي باشند.