منابع تصویری
عنکبوتي روي تار خويش در حال شکار
تعداد بازديد: 810
حجم تصوير : 538 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
همه? عنکبوتان تار مي‌تنند که معمولاً به صورت رشته‌اي پروتئيني از غده‌هاي تارتنِ انتهاي شکم ايشان ترشح مي‌شود. بسياري از گونه‌ها از تار براي شکار استفاده مي‌کنند. به اين صورت که توري يا پرده‌اي مي‌تنند که حشرات در آن به دام مي‌افتند ولي گونه‌هاي فراواني هم هستند که آزاد شکار مي‌کنند. از تار در بالارفتن از جايي، ايجاد ديوارهاي هموار در لانه‌هاي زيرزميني، ساختن ساک تخم، درپيچيدن صيد، و نگاهداري موقت اسپرم، و خيلي کارهاي ديگر استفاده مي‌شود.