منابع تصویری
اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2000
تعداد بازديد: 286
حجم تصوير : 211 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .