منابع تصویری
نماي آرم DB7 Vantageاتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2013
تعداد بازديد: 274
حجم تصوير : 349 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .