منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2005
تعداد بازديد: 236
حجم تصوير : 500 KB
سايز تصوير : 1143 * 1600
موفقيت هاي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante، در سطح بين اللمللي آن را تبديل به موفق ترين مدل توليد شده از سري اتومبيل هاي استون مارتين در طول دوران فعاليتش کرده است .