منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2003
تعداد بازديد: 278
حجم تصوير : 716 KB
سايز تصوير : 1176 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .