منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2000
تعداد بازديد: 277
حجم تصوير : 809 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .