منابع تصویری
نماي سيستم فرمان و دنده اتومبيل استون مارتين- Vantage -1992 V8-
تعداد بازديد: 306
حجم تصوير : 446 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
نکته قابل ذکر در باب طراحي و توليد اتومبيل استون مارتين V8 Vantage اين است که مدل مذکور در واقع نسخه اي توسعه يافته از اتومبيل هاي استون مارتين مدل DBS است .