منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين V8- Zagato--1987-Volante-
تعداد بازديد: 235
حجم تصوير : 387 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
توليد و ساخت اتومبيل استون مارتين V8 Zagato Volante به سال 1987 ودر ژنو آغاز شد .