منابع تصویری
نماي سپر و رينگ جلوي اتومبيل استون مارتين  V8-Vantage-Volante-1986
تعداد بازديد: 355
حجم تصوير : 265 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين V8 Vantage Volante با استون مارتين Lagonda وجوه اشتراکاتي دارد ولي عملکرد بالاي محور کنترل و وجود کاربراترهاي بزرگتر درآن باعث ايجاد قدرت بيشتري در مقايسه با مدل استون مارتين Lagonda شده است .