منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين  V8-Zagato-1986
تعداد بازديد: 219
حجم تصوير : 581 KB
سايز تصوير : 1176 * 1600
توليد و ساخت اتومبيل استون مارتين V8 Zagato به سال 1987 ودر ژنو آغاز شد .