منابع تصویری
گزارشي تصويري اردوگاه تفريحي نظامي، اريزوناي امريکا
تعداد بازديد: 104
حجم تصوير : 192 KB
سايز تصوير : 391 * 550
تصاوير فوق اردوگاه تفريحي نظامي واقع در اريزوناي امريکا را نشان مي دهد که افراد در اين مکان مي توانند تجربه شليک با انواع تفنگ ها را بدست آورده و از اين تجربه لذت ببرند.