منابع تصویری
نماي  سيستم فرمان و داشبرد اتومبيل استون مارتين  Bulldog-1980-Concept-
تعداد بازديد: 316
حجم تصوير : 360 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
از مشخصات منحصر به فرد اتومبيل استون مارتين Bulldog Concept مي توان به وجود سيستم فرمان در سمت چپ اتومبيل اشاره کرد؛ حال آنکه با توجه به اينکه اين مدل در انگلستان ساخته شده است طبيعتا بايد سيستم فرمان در سمت راست باشد نه چپ !!!