منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB3S-1953
تعداد بازديد: 327
حجم تصوير : 442 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB3S از نوع اتومبيل هاي مسابقه ايست که در دهه 1950s توليد شد . گرچه در توليد آن ازبعضي از قطعات استون مارتين DB2 نيز استفاده شده است ؛ اما مدل مذکور کاملا متفاوت وبه سبک مسابقه اي است . استون مارتين DB3S مدلي سبک تر از ديگر مدل هاي استون مارتين است که در سال 1952 وارد بازار شد و توليدش تا سال 1956نيز ادامه يافت ودر نهايت توسط مدل DBR در سال 1956 جايگزين شد .