منابع تصویری
هواپيماها در قديم چگونه رديابي مي شدن
تعداد بازديد: 152
حجم تصوير : 48 KB
سايز تصوير : 673 * 450
در تصاوير فوق ابزار هايي که در گذشته براي رديابي هواپيماها استفاده شده است، را مشاهده مي کنيد.