منابع تصویری
دشت گل شقايق
تعداد بازديد: 10376
حجم تصوير : 445 KB
سايز تصوير : 1050 * 1680
زمان باز شدن گل شقايق معمولاً در اواسط بهار است و گلهاي آن بي بو است و با آن كه مواد قندي نوش در قاعده گلبرگهاي آن به وجود نمي آيد، با اين وجود زنبور عسل براي به دست آوردن دانه گرده فراوان به سمت گل شقايق هجوم مي آورد. برگهاي شقايق پوشيده از كرك و داراي پهنكي منقسم است. گلهايي به رنگ قرمز و زيبا و منفرد در قسمت انتهايي ساقه دارد. كاسه گل آن پس از باز شدن گلبرگها، مي ريزد، به طوري كه گلهاي شكفته شقايق، عاري از كاسبرگ است.