منابع تصویری
گل شقايق
تعداد بازديد: 3977
حجم تصوير : 76 KB
سايز تصوير : 752 * 1024
شقايق کبير يا خشخاش ايراني (Papaver bracteatum) گونه‌اي خشخاش تنومند چندساله با گل‌هاي سرخ‌رنگ ِ بزرگ و پهن و به اندازه? ?? سانتيمتر است که تا ارتفاع ?.?? متر رشد مي‌کند و لکه? سياه رنگ برجسته‌اي در مرکز گلبرگ‌هاي آن ديده مي‌شود. شقايق کبير خويشاوند نزديک خشخاش زينتي است. از شقايق کبير براي توليد تجاري کدئين و تبائين استفاده مي‌شود.