منابع تصویری
نماي اتومبيل استون-مارتين- DB-Mark-III1957
تعداد بازديد: 433
حجم تصوير : 221 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB Mark III اولين بار درمارچ سال 1957در نمايشگاه اتومبيل ژنو و سپس در اکتبر همان سال در نمايشگاه موتور اتومبيل لندن در معرض ديد قرار گرفت .