مرکبات
تعدادي نارنگي
تعداد بازديد: 618
حجم تصوير : 97 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
نارنگي هايي را انتخاب کنيد که پوست آنها نارنجي تيره و براق است و به خاطر اندازه درشتشان سنگين هستند.آنها به علت پوست گشادي که دارند درمقايسه با پرتقال نرم و پف دارترهستند. نگران تکه کوچک و سبزي که ممکن است نزديک انتهاي ساقه نارنگي وجود داشته باشد نباشيد. نارنگي ها و ساير خانواده هاي نارنگي در زمان خريد آماده خوردن مي باشند.آنها را مي توانيد تا مدت يک هفته در محلي خنک و در دماي اطاق نگهداري کنيد سپس مي توانيد آنها را در جا ميوه اي يخچال دور از سبزيجات تا مدت دو هفته نگه داريد.