مرکبات
حلقه نازک ليمو با هسته
تعداد بازديد: 603
حجم تصوير : 2.25 MB
سايز تصوير : 2304 * 3072
ليمو همواره به عنوان يک ماده تسکين دهنده روح مطرح بودهاست. استشمام رايحه معطر ليمو در طي تمرينات تمرکز و تعمق روح (مديتيشن) بسيار مفيد است. براي انجام اين کار کافي است که سه قطره از اسانس ليمو را به يک کاسه حاوي آب گرم افزود و آنرا در هواي اتاق قرار دهيد. به اين ترتيب در طول استشمام رايحه معطر ليمو به يک آرامش مطلوب فکري و روحي دست خواهيد يافت. براي نرم کردن پوست زبر ناحيه آرنج، آرنجتان را حدود 10 دقيقه برروي يک برش ليمو ترش فشار دهيد.