مرکبات
تعدادي پرتقال
تعداد بازديد: 553
حجم تصوير : 72 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
در اسپانيا، شكوفه هاي ريخته شده از درخت را خشك كرده و بعد، براي درست كردن چاي از آن استفاده مي كنند. عسل تهيه شده از شكوفه ي پرتقال و يا در واقع، عسل مركبات نوعي از عسل است كه با قراردادن كندوها و باغ هاي مركبات و درطول زمان شكوفه دادن درخت ها تهيه مي شود. قرار دادن كندوها در اين باغ ها همچنين باعث گرده افشاني انواع مركبات نيز مي شود. قيمت عسل تهيه شده از شكوفه پرتقال بسيار گران است و كاملاً طعم پرتقال مي دهد.